Konzultačná spoločnosť v oblasti životného prostredia

hedera hEKOlix

                 brečtan popínavý


Popínavá, vytrvalá, stále zelená rastlina s hlbokým koreňovým systémom. Definícia je odrazom vytrvalého budovania mena vašich spoločností, ktoré chcú byť stále “zelené” pomocou implementovania IMS, integrovaných manažérskych systémov a environmentálnej politiky schéma EMAS, čím zabezpečíte aby piliere, teda korene vašich spoločností  boli omnoho silnejšie.

Brečtan je symbolom nesmrteľnosti, priateľstva a vernosti, tak, ako spolupráca s klientmi, ktorú budujeme s Vami spoločne.

Otázky na vašu organizáciu 

  • Potrebujete odborné poradenstvo alebo interného auditora pri implementácií environmentálnej politiky ?
  • Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé ?
  • Chcete získať pridanú hodnotu riadenia regulácie, úspor nákladov a imidžu na verejnosti za predpokladu, že ste schopní verejne preukázať zlepšenie svojho environmentálneho správania ?
  • Všimli ste si, že EMAS sa čoraz častejšie objavuje vo verejných obstarávaniach ?

Odpovedali ste aspoň raz ÁNO ?


V tom prípade sme tu pre Vás s našími službami, ktoré prispôsobíme priamo
Vašej spoločnosti.

Služby, ktoré Vás pripravia na budúcnosť, ktorá bude udržateľná ! 

Kontaktujte nás