Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
EMAS 

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 

je dobrovoľným nástrojom Európskej únie pre účasť spoločnosti, ktoré sa zaviazali sústavne zlepšovať svoje environmentálne správanie sa. Vítané sú všetky hospodárske sektory zo súkromného alebo verejného prostredia.

Poskytovanie služieb súvisiacích s
implementáciou schémy EMAS


Od spoločnosti, ktoré sa pripravujú na registráciu v schéme EMAS, sa vyžaduje, aby predložili validované environmentálne vyhlásenie ako súčasť žiadosti o registráciu. Pred žiadosťou organizácie musia:

  • uskutočniť environmentálne preskúmanie všetkých environ­mentálnych aspektov;
  • vy­pracovať a zaviesť systém environmentálneho manažérstva;
  • vykonať interný audit;
  • pripraviť environmentálne vyhlásenie;
  • osloviť environmentálneho overovateľa, ktorý zároveň validuje environmentálne vyhlásenie;
  • podať žiadosť o zápis do registra príslušnému orgánu (Slovenská agentúra životného prostredia);
  • oslavovať a byť príkladom !
  • sústavne zlepšovanie.  

Uvedené platí aj pre spoločnosti, ktoré každoročne majú povinnosť predkladať aktualizované environmentálne vyhlásenie a raz za tri alebo štyri roky dáva si overovať celý systém environmentálneho manažér­stva.

Cieľom schémy EMAS je podporovať neustále zlepšovanie environmentálneho správania spoločnosti vytvorením a zavádzaním systémov environmentálneho manažérstva zo strany spoločnosti, hodnotením výsledkov dosahovaných vďaka tejto schémy, poskytovaním informácií o environmentálnom správaní, otvoreným dialógom s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami, aktívnou účasťou zamestnancov a zabezpečovaním vhodnej odbornej prípravy. Okrem toho používaním EMAS tieto spoločnosti zabezpečujú súlad s environmentálnymi právnymi predpismi, ktoré overuje nezávislý, nestranný a objektívny environmentálny overovateľ.


Rozhodli ste sa spraviť krok vpred k udržateľnej budúcnosti ? V tom prípade sme tu pre Vás s našími službami, ktoré prispôsobíme priamo Vašej organizácií.

Kontaktujte nás