Integrovaný manažérsky systém
IMS

IMS

Integrovaný manažérsky systém (IMS) 

vychádza z vízie prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality ISO 9001:2015, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia ISO 45001:2018.

Poskytovanie služieb súvisiacích s vykonávaním interných auditov 


Od spoločnosti, ktoré sa pripravujú na budovanie integrovaného manažérského systému (IMS), sa vyžaduje, aby zaviedli procesy, ktoré obsahujú:

  • všeobecné požiadavky normy;
  • plánovanie (politika, aspekty, právne a iné požiadavky, dlhodobé a krátkodobé ciele a programy);
  • implementáciu (zodpovednosť a právomoc, príprava pracovníkov, povedomie, komunikácia);
  • dokumentáciu (riadenie dokumentov a prevádzkových činnosti, havarijna pripravenosť);
  • kontrolu (monitoring, hodnotenie dodržiavania požiadaviek, nápravna a preventívnna činnosť);
  • interný audit;
  • posúdenie zhody externým auditom;
  • oslavovať a byť príkladom !
  • sústavne zlepšovanie.  

Uvedné platí aj pre spoločnosti, ktoré chcú vniesť dôslednejší proces, do už existujúceho integrovaného manažérského systému.


Zavedenie systémov manažérstva je pre spoločnosti príležitosť preukázať svoj záväzok voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, ako aj vo vzťahu ku kvalite, k životnému prostrediu a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Pre spoločnosť sa jedná o strategické rozhodnutie, ktoré môže pomôcť zlepšovať celkovú výkonnosť, efektívne využitie zdrojov a environmentálne správanie sa. 


Rozhodli ste sa spraviť krok vpred k udržateľnej budúcnosti ? V tom prípade sme tu pre Vás s našími službami, ktoré prispôsobíme priamo Vašej organizácií.

Kontaktujte nás